Fráni Šrámka 1139
500 02Hradec Králové
www.akhradec.cz

tel.: +420 495 581 970
fax: +420 495 581 970
e-mail: asistentka@akhradec.cz

Společnost RHPI s.r.o. byla založena v roce 2010 se zaměřením na provozování nemovitostí, nákup a prodej realit, facility management a development.Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 17650/2014-B-13  ze dne 21.10.2015 byl na majetek společnosti RHPI, a.s.,
IČO 250 89 471, se sídlem Čechova 3810, 580 01 Havlíčkův Brod prohlášen konkurs.


Insolvenčním správcem byla ustanovena Česká insolvenční v.o.s., IČO 28810341, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové.

V souladu s ust. § 246 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přešlo na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou dlužníka.